view sexy images at influenza!
[Việt Hóa] Lục Đao Tinh Anh
Hình ảnh
Giới thiệu:
Xuyên suốt trò chơi là mối tình cảm động của Lương Vũ Sinh và Tiêu Tuyết Ngưng, từ lúc tình cờ gặp nhau đến khi âm dương cách biệt. Những ân oán tình thù, sinh ly tử biệt đều được tái hiện trong game… Hệ thống: Tinh luyện(cần nguyên liệu), tu luyện(cần Kim Đan), nâng cao kĩ năng (cần bí tịch), thú cưỡi Ích Tà Thần Thú…
Hình ảnh
Nhân vật:
- Lương Vũ Sinh: đệ tử Thanh Hư Môn, là nhân vật chính của game.
- Tiêu Tuyết Ngưng: con gái trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang.
- Sở Thiên Khoát: đại đệ tử Tịch Đà Sơn Trang
- Tiểu bút tiên Nhan Nhược Ninh: là hộ vệ của Vũ Sinh, gọi Vũ Sinh là chủ nhân, tính tình vui vẻ, lém lỉnh.
- Mộ Dung Hiên: thiếu chủ Vô Song Thành hơi nham hiểm…
Hình ảnh
Hình ảnh
Tải game
Luc Dao Tinh Anh 176x220.jar (1.07MB)
Luc Dao Tinh Anh 240x320.jar (1.03MB)
Luc Dao Tinh Anh 320x240.jar (1.24MB)

↑↑ 1 | 3160
Xem thêm....
Share
Chia sẻ trang này:
Facebook Twitter SMS
Link:
BBcode:
Thanks to : Xtgem.Com
Copyright © 2012 SjnLong
Top Online